Avainsanat

, , , , , , ,

Yhdysvain tehomaatalouden kapasitetti tarvittaisiin valtaosin bioetanolin tuotantoon, jos uusiutuvan energian kehittämistä ohjaava laki halutaan toteuttaa nykykeinoin.

Yhdysvaltain biopolttoaineiden tuotantotavoite epärealistinen. Uuden laskelman mukaan lakisääteisesti vahvistettu tavoite edellyttäisi nykyisillä tuotantokasveilla ja -menetelmillä sitä, että peräti 80 prosenttia liittovaltion viljelymaista tulisi valjastaa bioetanolin tuotantoon. Vaihtoehtona olisi mahdollisuus, että karjan laidunmaista ja muista vapaista ruohostoista 60 prosenttia muutettaisiin bioetanolia tuottaviksi maatalousmaiksi.

Vuonna 2007 voimaan tulleen energiaomavaraisuutta ja varmuutta koskevan lain (Energy Independence and Security Act) mukaan Yhdysvaltain tulee lisätä biopolttoaineiden vuosittaisen tuotannon nykyisestä noin 151 miljardista litrasta (40 miljardista gallonasta) yli kolminkertaiseksi, 515 miljardiin litraan (136 miljardiin gallonaan) vuoteen 2022 mennessä. Yksi US gallona on 3.7854 litraa.

Tutkija William Kolby Smithin johdolla Environmental Science & Technology -tiedelehdessä julkaistussa selvityksessä biopolttoaineiden tuotantokapasiteettia ja tarvetta arvioitiin nykyisten viljelykäytössä olevien maapinta-alojen sekä tämän päivän tuotantotekniikoiden perusteella. Pinta-alat sekä eri alueiden kasvipeitteisyyden arvot saatiin satelliittikartoituksista, ilmastolliset olosuhteet pitkäaikaisista ja kattavista tilastoista. Asetetuissa valtiollisissa, reilun vuosikymmenen päähän ulottuvissa tavoiteohjelmissa kyllä uskotaan, että teknologia kehittyy. Mitään näyttöä tai suunnattuja odotuksia tällaisesta positiivisesta kehityksestä lainsäädännön perusteluissa ei kuitenkaan esitetä.

Laajoissa tuotannon ympäristövaikutuksia arvioineissa tutkimuksissa on yksiselitteisesti osoitettu, että viljelypinta-alojen merkittävä lisääminen johtaa väistämättä vesistöjen rehevöitymiseen ja muuhun kuormitukseen sekä lisääntyviin maapallon ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasujen päästöihin.

Mainokset