Avainsanat

, , , , , , , ,

Koira on seniorille samanaikaisesti sekä hyvinvoinnin lähde että onnettomuusriski.

Lemmikin kanssa eläminen nostaa tutkitusti ihmisten elämän laatua ja tuo varsinkin ikäihmisille myös merkittävää terveydellistä etua. Suurimmat lemmikkien – etenkin koirien – tuomat edut liittyvät säännöllisen liikuntaan, jota kumppanin ulkoiluttaminen edellyttää. Mutta samaan aikaan koira voi olla vaaratekijä varsinkin voimiltaan heikoille. Ulkoilutukseen liittyvät lihas- ja luuvammat ovat vanhuksilla yllättävän yleisiä. Ulkoilulenkillä hihnassa olevan koiran vedosta johtuvat kaatumiset ovat brittiselvityksen mukaan yleisin koiran aiheuttama onnettomuustyyppi.

Itä-Sussexin Hastingsissa sijaitsevan Conquest-sairaalan vamma- ja ortopedian osaston tutkijan H. Willmotin johdolla Accident Analysis & Prevention -tiedelehden toukokuun 2012 numerossa julkaistavassa selvityksessä analysoitiin kahden kuukauden ajalta kaikki sairaaloihin, lääkärikeskuksiin tai vastaaviin vammojen takia tuotujen potilaiden tiedot. Vahinkojen kohteiksi joutuneilta tiedusteltiin, olivatko he olleet tekemisissä koiran kanssa vamman sattuessa.

Seuranta-aikana rekisteröitiin 37 potilastapausta, joissa koira oli ollut lihas- tai luuvamman aiheuttajana. Mukana oli 26 luunmurtumaa, 10 pehmytkudosvammaa sekä yksi päähän kohdistunut vamma. Onnettomuuksien uhreista 17 joutui sairaalahoitoon ja 16 tapausta vaati leikkaushoitoa. Ikä-ihmiset joutuivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi useammin leikkaukseen tai sairaalahoitoon kuin nuoremmat.

Yleisin koiran aiheuttama vamma sattui tilanteessa, jossa hihnaan kytketty koira veti saattajansa kumoon.

Koiran omistaminen tai lemmikin kanssa elämisen hyötyjä ja potentiaalisia vaaroja olisi varsinkin ikääntyneen väestön kohdalla arvioitava nykyistä tarkemmin, jotta turhia ylimääräisiä riskejä voidaan välttää. Turhan usein koiran aiheuttamat vammat ovat suurempi haitta kuin lemmikin kanssa elämisestä saatava etu, Willmot ja kumppanit korostavat.

Mainokset