Avainsanat

, , , , , , , , , , , ,

Vaarallinen MRSA-bakteerimuoto kehittyi antibiooteilla ruokitussa karjassa, joka oli saanut Staphylococcus aureus -bakteerin tavanomaisen muodon ihmisiltä.

Kaikille yleisessä käytössä oleville antibiooteille vastustuskykyinen Staphylococcus aureus -bakteerin muoto on kehittynyt lääkkeitä sietäväksi ihmisen hoivissa olevissa tuotantoeläimissä. Karjaan bakteeri on puolestaan aikoinaan siirtynyt ihmisiltä, mutta tuolloin S. aureus oli vielä muodossa, johon antibiootit tehosivat. MRSA:n kulku- ja kehityshistoriaa valaiseva, kahdenkymmenen, eri maissa toimivien  tutkimuslaitosten asiantuntijoiden artikkeli ilmestyi internetissä vapaasti luettavissa olevassa mBio -tiedelehdessä 21.2.2012. Kuuluisaksi MRSA-bakteeri on tullut varsinkin huonokuntoisille potilaille erittäin vaarallisena, jopa hengenvaarallisen uhan aiheuttavana MRSA-sairaalabakteerina. MRSA:n kantajat tai sellaisiksi epäillyt potilaat eristetään sairaaloissa muista potilaista tartuntavaaran takia.

MRSA-kirjainyhdistelmä tulee sanoista metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus. Metisilliini on tehokas antibiootti, joka tuhoaa useimmat bakteerit, mutta MSRA:n kukistamiseen senkin teho on menetetty. MRSA on erittäin yleinen lihakarjassa niissä maissa, joissa lihan tuotantoa vauhditetaan antamalla eläimille antibiootteja. Euroopan unionissa antibioottien ei-lääkinnällinen, ainoastaan lihamassaa lisäävä käyttö on kielletty. Käyttö on erittäin yleistä ja runsasta etenkin Yhdysvalloissa, jossa markkinoilla olevista lihoista 47 prosenttia sisältää MRSA-bakteeria. Kuluttajan on näissä oloissa käytännössä mahdotonta välttyä saamasta “superbakteeria” elimistöönsä. Terveelle ihmiselle MRSA ei ole vaarallinen.

Karjaan bakteeri on alun perin tullut tartuntana ihmisiltä. Tuossa vaiheessa S. aureus oli kuitenkin vielä muodossa, johon antibiootit tehosivat. Runsailla antibiooteilla lihotetuissa naudoissa, sioissa, kalkkunoissa ja muussa lihakarjassa bakteereista kehittyi muoto, johon tetrasykliini, metisilliini tai mikään muukaan antibiootti eivät enää tehoa.

MRSA on ollut tunnettu ja pelätty bakteeri jo pitkään, mutta varsinainen hälytys saatiin vuonna 2003. Tuolloin Yhdysvalloissa kehittyi karjassa esiintyvä MRSA:n muoto, jonka koodinimeksi tuli CC398. Tätä nykyä tämä bakteeri on hyvin yleinen, ja karjan kanssa tekemisissä  olevat ihmiset saavat helposti tartuntoja tuotantoeläimistä. CC398 aiheuttaa muiden MRSA-muotojen tavoin infektioita iholla, pehmytkudoksissa ja hengitysteissä, ja pahimmillaan vaarallinen bakteeri voi päästä verenkiertoon aiheuttaen verenmyrkytyksen (sepsis).

Uusiin johtopäätöksiin tultiin kansainvälisenä yhteisönä toteutetulla tutkimuksella, jossa selvitettiin 89 eri S.aureus -kantaa 19 eri maasta, neljästä eri maanosasta. Yhdysvaltalaisen Translational Genomics Reseach Institute (Tgen) -tutkimuslaitoksen johtajan Lance B. Pricen johdolla toteutetun kansainvälisen projektin tavoitteena oli selvittää, mikä on antibiooteille herkkien ja lääkkeille vastustuskykyjen muotojen yleisyys sekä ihmisessä että lihakarjassa sekä selvittää eri kantojen sukulaisuussuhteet. Bakteerien perinnöllisten suhteiden perusteella varmistui, että antibiooteille vastustuskykyinen CC398 kehittyi karjassa lääkkeillä kurissa pidettävästä kannasta, joka on siirtynyt karjaan ihmisiltä. Tuotantoeläimiin asetuttuaan bakteerin geenien rakenne alkoi muuttua nopeasti. Muuttuneista, uusista geeneistä osa erilaistui niin paljon, että bakteerista voidaan erottaa erillisiä tyyppejä, joista yksi on erityisen vastustuskykyinen CC398. Ensin bakteerille on kehittynyt vastustuskyky tetrasykliiniä ja myöhemmin myös metisilliiniä vastaan.

Ihmisillä tavattavat bakteerit ovat kehityshistoriamme aikana olleet pääsääntöisesti antibiooteille herkkiä, mutta karjalla tilanne on toinen. Geenianalyysien avulla laadittujen sukupuiden perusteella monet karjalla tavattavista bakteereista ovat kehittäneet vastustuskyvyn antibiootteja vastaan. Tällaista vastustuskyvyn kehitystä on tapahtunut eri lajeilla monina aikoina ja monilla alueilla. Vertailujen perusteella nykyiset, ihmisilläkin tavattavat, lääkkeille vastustuskykyiset bakteerit ovat saaneet tämän ominaisuutensa alun perin karjaeläimistä.

Kerran kehittynyt vastustuskyky säilyy bakteeereissa sukupolvesta toiseen, vaikka mikrobit eivät vuosikausiin altistuisi kyseisille lääkeaineille kuten antibiooteille (Bakteerien antibioottiresistenssi säilyy vuosia lääkeainealtistuksen jälkeenkin; Tiedebasaari 7.3.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/03/07).

Mainokset