Avainsanat

, , , , ,

Kiinan nopea talouskasvu vaurastuttaa maaseudun väestöä huomattavasti hitaammin kuin kaupunkilaisia.

Talouskasvusta huolimatta kymmenesosa kiinalaisista köyhyysrajan alapuolella

Köyhien ihmisten määrä on merkittävästi vähentynyt maailman väkirikkaimmassa maassa Kiinassa. Myönteinen puoli on tietysti yli miljardin asukkaan jättivaltion nopea taloudellinen kasvu, josta pääsevät eliitin ohella hyötymään myös niin kutsutut tavalliset kansalaiset. Tilastoissa köyhiksi luokiteltujen ihmisten määrää ratkaisee kuitenkin taloudellisten rajojen määrittely. Jokaisella maalla köyhyysraja on tilastollinen suure ja poliittinen päätös. Kiina on juuri muuttanut luokittelurajojaan radikaalisti ylöspäin, keroo tammikuun 2012 China Today -lehti. Muutoksen seurauksena köyhien määrä väheni reilusti, ja samalla yhä useammat pääsivät yhteiskunnan tukien piiriin.

Köyhyydessä on Kiinassa kuten useimmissa muissakin kehittyvissä talouksissa  jyrkkä raja maaseudulla ja kaupungeissa asuvien välillä. Vuoden 2011 lopulla julkistetun virallisen, valtiollisen maaseudun köyhyyden vähentämistä arvioivan kehitysraportin mukaan Kiina on nostanut köyhyysrajaa vuonna 2000 noudatetusta 865 juanin (RMB=Kiinan juan renminbi, kansainvälisissä valuuttamerkinnöissä CNY) eli noin 108 euron vuositulosta vuonna 2010 sovellettuun 1274 juanin (noin 160 euron) vuosituloon, ja hallituksen uusimman päätöksen mukaan rajaa nostettiin noin 80 prosentilla 2300 juaniin(noin 260 euroon).

Maaseudulla asuvien köyhien määrä on vähentynyt vuonna 2000 tilastoiduista 94.2 miljoonasta kiinalaisesta vuoden 2010 lopulla 26.9 miljoonaan asukkaaseen. Kun muutokset suhteutetaan väestönkasvuun ja kiinalaisten kokonaismäärään, maaseudulla asuvien köyhien osuus koko jättivaltion väestöstä on vähentynyt vuonna 2000 vallinneesta 10.2 prosentista vuoden 2010 lopulla laskettuun 2.8 prosenttiin.  Valtion taloudelliset panostukset köyhyyden vähentämiseksi ovat mittavia – jopa Kiinan jättimäisen kansantalouden puitteissa. Vuonna 2001 tähän tarkoitukseen käytettiin 12.7 miljardia juania (noin 1.6 miljardia euroa), kun summa oli noussut vuonna 2010 jo lähes kolminkertaiseksi summaan 4.9 miljardia juania (34.3 miljardia euroa). Panostuksen vuosittainen nousutahti on ollut keskimäärin 11.9 prosenttia. Kymmenen vuoden kaudella Kiina on käyttänyt köyhyyden poistamiseen tähtäävin valtiollisiin ohjelmiin yhteensä 204.4 miljardia juania (noin 25 miljardia euroa).

Raportti kuitenkin myöntää, että Kiinassa on edelleen jyrkkä raja kaupunkilaisten ja maalaisten välillä, eikä varallisuuskuilua ole pystytty sanottavasti kaventamaan suurista satsauksista huolimatta. Huomattavia eroja varallisuudessa on myös Kiinan eri maantieteellisten alueiden välillä.

Vuonna 2010 kaupungeissa asuvien kiinalaisten varallisuus oli keskimäärin 3.2 kertaa suurempi kuin maaseudulla asuvilla kansalaisilla.

Uusin, 2300 juanin köyhyysraja tuo valtion taloudellisten tukitoimien piiriin 128 miljoonaa maaseudulla asuvaa kiinalaista. Köyhyystukiin oikeutettujen osuus on 13.4 prosenttia Kiinan maaseutuväestöstä ja lähes kymmenesosa koko jättivaltion asukasmäärästä. Tulorajakorotuksen jälkeen Kiinan vahvistama köyhyysraja on jo lähellä kansainvälisesti hyväksyttyä, Maailmanpankin vuonna 2008 määrittelemää rajaa eli 1.25 Yhdysvaltain dollaria (noin 0.80 euroa) vuorokautta kohti.

Mainokset