Avainsanat

, , , , , , ,

Rasvainen ruoka sekoittaa aivojen säätelymekanismin, jonka pitäisi kertoa, milloin syöminen tulisi lopettaa.

Jo lyhytaikainen, poikkeuksellisen paljon rasvoja sisältävä ruokavalio aiheuttaa rakenteellisia muutoksia väliaivojen pohjaosassa sijaitsevassa hypotalamuksessa, joka on monien muiden elimistön tasapainotiloja säätelevien tehtäviensä ohella myös ruokahalua ja lihomista säätelevä aivojen osa. Muutosten seurauksena elimistö ei saa normaalia tietoa siitä, milloin syöminen tulisi lopettaa. Tämän seurauksena on väistämättä liiallinen energiansaanti ja lihominen. Yhdysvaltalaistutkimuksen tulokset saatiin eläinkokeissa, mutta samanlainen aivojen rakenteen muutos on todettu verrattaessa lihavien ja normaalipainoisten ihmisten kudoksia.

Washingtonin yliopiston tutkijan Joshua P. Thalerin johdolla The Journal of Clinical Investigation -tiedelehdessä 3.1.2012 julkaistussa tutkimuksessa koe-eläinten aivojen hypotalamuksessa havaittiin rakenteellisia muutoksia jo runsaasti rasvaa sisältävän ruokavalion noudattamisen ensimmäisen viikon kuluessa. Rasvainen ruoka lisäsi aivoissa glioosia eli gliasolujen eli hermotukisolujen määrän kasvua ja aiheutti hypotalamuksessa tulehduksia. Osa aivosoluista vioittuu tai niiden toiminta heikkenee kaikilla yksilöillä jatkuvasti, mutta normaalit korjausmekanismit pystyvät palauttamaan solut kuntoon. Korjausmekanismi toimi kaikilla osallistujilla, myös rasvalla kyllästetyllä ravinnolla ruokituilla koe-eläimillä, mutta glioosi ja hypotalamuksen tulehdukset jatkuivat niin kauan kuin rasvaista ruokaa tarjottiin.

Kokeessa koe-eläimille annetussa ruoassa rasvan määrä oli poikkeuksellisen korkea, sillä 60 prosenttia aterioiden energiasta tuli rasvasta. Suhteellisen pitkäaikaisessa, 20 viikkoa kestäneessä kokeessa tulehduksia osoittavien geenien aktiivisuus lisääntyi noin 50 prosentilla sekä jyrsijöiden aivojen hypotalamuksessa että maksassa. Tulehduksia havaittiin maksassa ja rasvakudoksissa vasta neljän viikon kuluttua rasvaisen ruokavalion aloittamisesta, mutta hypotalamuksessa vastaavat tulehdukset ilmaantuivat jo 1–3 vuorokaudessa.

Syytä havaittuihin muutoksiin tutkijt eivät pysty varmuudella esittämään. Yksi looginen selitys havaituille tuloksille on se, että rasvaisen ruoan aiheuttamat tulehdukset häiritsevät hypotalamuksen hormonituotantoa. Näihin hormoneihin kuuluu myös insuliini, jolla on tärkeä osuus painon säätelyssä.

Eläinkokeiden tuloksia verrattiin terveiden ihmisten ryhmään, jossa oli edustajia normaalipainoisista liikalihaviin. Ja tulokset olivat yhdensuuntaiset: Henkilön painon ja aivojen glioosin välillä oli suoraviivainen yhteys.

Tutkimuksen tulokset näyttävät vakuuttavasti osoittavan rasvaisen ruoan ja aivojen hypotalamuksen rakenteellisten muutosten yhteyden. Hypotalamus säätelee taipumusta ruokailukäyttäytymiseen, joka johtaa lihomiseen. Liikalihavilla todettiin glioosia ja hypotalamuksen haitallista tulehtumista, joka sekoittaa tasapainoa ylläpitämää säätelyjärjestelmää. Käytetyllä koe- ja seurantajärjestelmällä ei kuitenkaan voida varmasti todistaa syy-seuraus -suhteita, vaikka kahden ilmiön korrelaatio olisi tilastollisesti merkitsevä. Joka tapauksessa selitys tuntuu loogiselta, sillä hypotalamus tiedetään varmuudella paikaksi, joka säätelee syömiskäyttäytymistämme ja painonhallintaamme.

Mainokset