Avainsanat

, , , , ,

Ilmastonmuutos ja liiallinen yleisönsuosio ovat käymässä maailman kauneimmaksi rakennukseksi kutsutulle Taj Mahalille kohtalokkaiksi.

Maailman tunnetuimpiin kulttuurimonumentteihin ja nähtävyyksiin lukeutuva, Intian Agrassa, Uttar Pradeshin osavaltiossa sijaitseva Taj Mahal -monumentti on vaarassa, koska rakennusten perustat uhkaavat vaurioitua. Syynä pelkoon on jo 1600-luvulla rakennetun monumentin alaisen maapohjan kuivuminen, jonka aiheuttaa läheisen Yamuna-joen virtaaman heikkeneminen, kertoo The Asian Age -lehti marraskuussa 2011. Veden vähyyteen vaikuttaa ilmastonmuutos, joka on muuttanut alueen sadekausien ajoitusta ja vähentänyt sademääriä. Osansa uhkaan on myös hyvää tarkoittaneella toimenpiteellä, jolla joen uomaa siirrettiin noin sata metriä temppelistä poispäin. Luonnonoloja muuttanut toimenpide tehtiin, jotta yhä kasvaville turistilaumoille saatiin puistomaista virkistysaluetta kuuluisan monumentin ympärille.

Jos joen vesimäärän jo vuosikymmeniä jatkunutta vähenemistä ei saada kuriin, Taj Mahalin alla olevien maakerrosten pohjavedet alenevat ja maapohja kuivuu. Tämä olisi kohtalokasta temppeliä tukeville puisille pylväille. Näiden korjaaminen tai korvaaminen kestävämmillä perustuksilla olisi teknisesti erittäin vaikeaa ja tähtitieteellisen kallista.

Perustusten heikkeneminen on jo havaittu tosiasia, jolta kukaan ei voi ummistaa silmiään. Jo vuosia sitten Taj Mahalin seinissä havaittiin alustan liikkeistä johtuvia halkeamia, jotka korjattiin parhaan osaamisen mukaan. Mutta uhka on jatkuva. Taj Mahalista noin 60 kirjaa kirjoittanut asiantuntija, professori R. Nath toteaa, ettei vaara poistu, ennen kuin Yamuna-joen virtaama voidaan turvata 365 vuorokautena joka vuosi. Veden vähyyteen on vaikea saada korjausta, vaikka joitakin yrityksiä on jo tehty. Yamuna-joen virtausta on parannettu Taj Mahlia lähinnä olevalla noin 1.7 kilometrin pituisella osuudella. Koko joen virtaama on kuitenkin jatkuvasti heikentynyt.

Kuivuus on uhka myös suoraan. Tätä nykyä Yamunan uoma on kuivana jopa 300 vuorokautta vuodessa. Kuivuuden takia jokiuoman hiekka lähtee tuulen mukana liikkeelle ja karkeat rakeet vahingoittavat Taj Mahalin ulkoseiniä, varoittaa Intian Korkeimman oikeuden asettaman asiantuntijalautakunta.

Jokiveden virtauksen väheneminen on vain yksi monista Taj Mahin tulevaisuutta varjostavista uhkakuvista. Jo vuosikymmeniä on pelätty Intiasta ja kaukokulkeutumana muualta tulevien ilmansaasteiden, etenkin happamoitavien rikki- ja typpiyhdisteiden – vaurioittavan monumentin marmoria. Myös turistit ovat vaaraksi, sillä varsinkin sisätiloissa jopa kymmenien tuhansien päivittäisten vierailijoiden vaikutus ilman laatuun on rakenteita murentava. Ilmansaasteiden vaikutusta on vähennetty kiristetyillä ilmasuojelumääräyksillä, joilla teollisuuden ja voimalaitosten päästöjä on leikattu huomattavasti. Ihmisvyöryn vaikutuksia on yritetty hillitä sisäänpääsymaksujen korotuksilla, jotka itävät muut kuin varakkaimmat ja innokkaimmat poissa monumentin lähipiiristä.

Uhka Taj Mahalin kunnon heikkenemisestä ei ole uusi, ja vaarat on tiedetty – mutta ei tiedostettu ja tunnustettu – jo vuosikymmeniä sitten. Vuonna 1942 brittiläinen arkeologiryhmä tutki monumentin ja löysi rakennuksen kunnosta paljon huolestuttavia merkkejä. Britit osoittivat 142 kiintopistettä, joita tulisi seurata ja valvoa vuosittain. Kuntokartoituksessa laadittiin myös 42 piirrosta, ja koko materiaali annettiin paikallisille viranomaisille. Tarkoituksena oli, että Intian valtiollinen tutkimusorganisaatio Survey of India seuraisi näitä kriisikohtia vuosittain ja tekisi välttämättömät korjaukset ja mahdolliset käyttörajoitukset. Kirjallinen aiheisto ei kuitenkaan päätynyt oikeisiin käsiin, eikä seurantaa siksi ole toteutettu. Vasta näinä päivinä Taj Mahalin kuntotarkastus on virallisestikin sillä tasolla, jota britit edellyttivät jo seitsemän vuosikymmentä aikaisemmin. Intialaiset ovat puolustautuneet passiivisuuttaan muun muassa tekijänoikeudellisilla vaikeuksilla ja epäselvyyksillä. Monumenttien seurannasta vastaa Korkeimman oikeuden alainen komitea, jolle brittiasiapaperit olisi pitänyt toimittaa.

Mainokset