Avainsanat

, , , , , , ,

Aivojen terveyteen voi vaikuttaa elämäntavoilla kuten hyvällä ruokavaliolla.

Runsaasti kasviksia sisältävän ruokavalion noudattaminen on todettu monissa suhteissa terveyttä turvaavaksi ja lisääväksi elämäntavaksi. Vihanneksista, hedelmistä, marjoista ja kokojyväviljoista saatavat antioksidantit ovat tehokkaita aivohalvauksien vaaraa estäviä ravintoaineita, osoittaa yli 36 000 naista seurannut ruotsalais-suomalainen tutkimus. Antioksidantit estävät elimistössä  voimakkaasti reagoivien, niin kutsuttujen vapaiden radikaalien aiheuttamia solujen hienorakenteiden vaurioita. Tehokkaita antioksidantteja ovat muun muassa C- ja E-vitamiinit, kasvisten väriaineissa olevat karotenoidit sekä flavonoidiyhdisteet.

Karoliinisen instituutin ja Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijan Susanne Rautiaisen johdolla Stroke: Journal of the American Heart Association -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa oli mukana Ruotsin valtakunnallisen mammografiarekisterin aineistosta 31 035 naista, joilla ei ollut mitään sydän- ja verenkiertosairauksia sekä 5 680 naista, joilla oli ollut sydänsairauksia. Iältään tutkimuksessa olleet naiset olivat 49–83 -vuotiaita. Seuranta-aika oli edellä mainituissa ryhmissä keskimäärin 11.5 vuotta ja 9.6 vuotta. Seurantajakson kuluessa todettiin 1 322 aivohalvaustapausta ryhmässä, jonka naisilla ei ollut sydänsairaushistoriaa ja 1 007 tapausta naisilla, jolla oli ollut aikaisemmin jokin sydänsairaus.

Tutkimuksessa selvitettiin ruokavaliokyselyillä osanottajien normaalista ravinnostaan saamien monien, jopa satojen antioksidanttisesti vaikuttavien yhdisteiden kokonaismäärät, joiden perusteella voidaan laskea elimistön kyky puolustautua vaarallisia hapettumisreaktioita vastaan. Tämän antioksidanttikapasiteetin perusteella naiset jaettiin 4–5 ryhmään. Naisilla, joilla antioksidanttikapasiteetti oli suurin, yli 50 prosenttia tästä puolustuskyvystä saatiin hedelmistä ja vihanneksista, 18 prosenttia kokojyväviljasta, 16 prosenttia teestä ja 5 prosenttia suklaasta. Ruoasta saadun antioksidanttikapasiteetin ja aivohalvausten välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä negatiivinen korrelaatio: Mitä enemmän antioksidantteja naiset saivat ruoasta, sitä pienempi oli aivohalvauksen riski.

Vähiten ja eniten antioksidantteja saaneiden viidennesten välinen riskiero oli 17 prosenttia. Aivoverenvuodon riski oli kolmeen eniten antioksidantteja saaneiden ryhmään kuuluvilla 46–57 prosenttia pienempi kuin heikoimman antioksidanttikapasiteetin saaneilla naisilla. Naisilla, joilla oli havaittu sydänsairauksia jo ennen seurannan alkua, alhaisimman neljänneksen jäsenillä oli 10 prosenttia suurempi riski aivohalvauksiin. Tarkemmin eriteltynä aivoverenvuodon riski oli vastaavasti 45 prosenttia suurempi heikkoimmalla neljänneksellä kuin eniten antioksidantteja saaneella neljänneksellä.

Aivohalvauksen ja antioksidanttikapasiteetin väliset suhteet säilyivät tilastollisesti merkitsevinä silloinkin, kun aivohalvauksen tunnetuista riskitekijöistä muun muassa iän, tupakoinnin vaikutukset oli eliminoitu laskelmista.

Mainokset