Avainsanat

, , , ,

Arabian niemimaa on nyt pääosin kuivaa hiekka-aavikkoa, mutta muinoin alueella on ollut myös järviä ja rehevää kasvillisuutta.

Nykyihmisenä tunnettavan kädellisen nisäkäslajin (Homo sapiens) alkukoti on mitä suurimmalla todennäköisyydellä sijainnut Afrikassa, josta lajimme on levittäytynyt eri aikoina kaikkiin maanosiin. Ihmislajin levittäytymisessä paikallisilla ilmasto-oloilla on ratkaisevan suuri merkitys, sillä uusia alueita ei voi ottaa asutuskäyttöön ilman riittävää määrää suolatonta vettä, lämpöä ja ravinnonhankinnan mahdollisuuksia. Arabian niemimaalla on keskeinen osuus tapahtumissa, joiden aikana ihminen siirtyi Afrikasta Aasiaan. Vaikka Arabia on nyt kuiva, pääosin hiekka-erämaiden luonnehtima alue, niemimaa on nähnyt elämiselle helpompiakin aikoja, osoittaa geologisiin näytteisiin perustuva sveitsiläistutkimus.

Bernin yliopiston tutkijan T.M. Rosenbergin johdolla Geology -tiedelehden joulukuun 2011 numerossa esitetyssä monikansallisessa tutkimuksessa on selvitetty muinaisten järvien pohjasedimenttien perusteella ilmastollisia vaihteluja jopa yli sadantuhannen vuoden takaa. Geologisten näytteiden perusteella Arabian niemimaalta voidaan erottaa neljä historiallista ilmastokautta, joiden aikana sademäärät ovat olleet niin suuret, että järviä on kehittynyt. Vanhin jakso on varhaiselta holoseenikaudelta. Holoseeni on geologisessa aikataulussa  viimeisimmän jääkauden jälkeinen, nykyisinkin jatkuva kausi.  Kolme vanhempaa tunnistetua Arabian niemimaan kosteaa jaksoa on koettu pleistoseenikaudella. Näiden varhaisempien jaksojen keskivaiheet on määritelty ajoille noin 80 000, 100 000 ja 125 000 vuotta sitten. Luonnonhistoriallisten rekisterien perusteella Arabian niemimaalla on noina ajanjakoina vallinnut tilanne, jossa on ollut mahdollisuus saada riittävästi suolatonta vettä ja ruokaa. Näiden edellytysten ansiosta ihmisen siirtyminen Afrikasta kohti Aasiaa voi ajoittua matkan maantieteellisessä puolivälissä olevassa Arabiassa juuri noille kausille.

Aikavälillä 75 000–10 500 vuotta sitten Arabian niemimaalla oli hyvin kuivaa. Luonnon olosuhteet muodostivat silloin luontaisen muurin, joka on varmasti estänyt ihmisen saapumista, asuttamista ja kulkemista niemimaan poikki levittäytymisessä kohti itää. Geologisten aihetodisteiden perusteella tutkijat päättelevät ihmisen muuttaneen Arabian kautta Aasiaan jo aikaisemmin kuin 75 000 vuotta sitten. Levittäytyminen uuteen maanosaan on tapahtunut useita eri reittejä ja useina eri aikoina.

Mainokset