Avainsanat

, , , , , , , ,

Lisäravinteet ovat tarpeen puutostilojen korjaamisessa, mutta suunnittelematon pillerien popsiminen voi johtaa haitalliseen liikasaantiin.

Jokapäiväinen ruokamme on jatkuvasti julkisuudessa sekä muotidieettien välisen kiistelyn takia että ruoan turvallisuudesta huolestuneiden kuluttajien epätietoisuuden takia. Suuria kysymyksiä ovat vierasaineiden määrät, jotka pyritään pitämään turvallisella tasolla lainsäädännön ja valvonnan keinoin sekä lisäaineet, joita kuluttajat ottavat vapaaehtoisesti. Lisäravinteiden tarpeesta on monia, usein keskenään vastakkaisia mielipiteitä. Valtaosa ravitsemustieteen asiantuntijoista korostaa, että monipuolinen arkiruoka antaa kaikki tarvittavat ravinteet. Lisäravinteita kuitenkin markkinoidaan aggressiivisesti ja näkyvästi kaikissa tiedotusvälineissä ja julkaisuissa. Ja kansalaiset ottavat huolen toisissaan.

Lisäravinteita on alettu pitää normina, joka on itsestäänselvyys. Käyttö on valtaosin turvallista, ja ainoaksi haitaksi on sanottu lompakon keveneminen. Säännöllinen lisäravinteiden käyttö turvaa elintärkeiden ravinteiden saatavuutta, mutta ilman todellisen tarpeen selvitystä pillerikuurit ja vastaavat voivat johtaa myös haitalliseen liikasaantiin, osoittaa tuore yhdysvaltalaistutkimus.

Yhdysvaltain kansallisen terveysviraston (National Institute of Health) tutkijan Regan L. Baileyn johdolla American Journal of Clinical Nutrition -tiedelehden 1.11.2011 päivätyssä numerossa julkaistussa erittäin laajassa, kaikkiaan 8 860 yli 19-vuotiasta aikuista neljän vuoden ajan seuranneessa tutkimuksessa selvitettiin kivennäisravinteiden saantia väestötasolla kahdessa ryhmässä: niillä, jotka käyttävät lisäravinteita ja niillä, jotka eivät ota ravinnelisiä. Kivennäisravinteita sisältävien lisäravinteiden käyttömäärät perustuivat osanottajien omiin ilmoituksiin. Erot kivennäisaineiden kokonaissaannissa sekä eri mineraalien tarpeen tyydyttämisessä olivat huomattavat. Myös sukupuolten välisiä eroja todettiin eri kivennäisravinteiden tarpeen tyydyttämisessä.

Miehillä lisäravinteita käyttäneet saivat ravinnon kautta merkittävästi enemmän magnesiumia, kuparia, kaliumia ja seleeniä kuin vertailuryhmän jäsenet. Naisilla lisäravinteiden käyttäjillä seleeniä lukuun ottamatta kaikkien muiden tutkittujen kivennäisten saanti oli suurempaa kuin ei-käyttäjillä. Etenkin ikääntyvillä naisilla yleistyvän osteoporoosin riskiä lisäävää kalsiumin puutetta oli selvästi vähemmän niillä, jotka käyttivät säännöllisesti kalsiumia sisältäviä lisäravinteita.

Kalsiumin ja magnesiumin saanti näyttää amerikkalaisaineiston perusteella olevan länsimaisessa ruokavaliossa usein liian vähäistä. Kun väestötasolla arvioitiin yhdysvaltalaisten aikuisten mineraalien kokonaissaantia – sekä ruoasta että lisäravinteista yhteensä – noin 14 prosenttia aikuisista sai näitä kivennäisiä vähemmän kuin ravitsemussuositukset edellyttäisivät.

Lisäravinteiden käytössä on kuitenkin myös riskinsä. Baileyn ja kumppanien selvityksessä lisäravinteiden käyttäjillä oli huomattavasti useammin turvalliseksi määriteltyä suositusmäärää ylittävää kalsiumin, sinkin, raudan ja magnesiumin liikasaantia.

Mainokset