Avainsanat

, , , , , , , , , ,

Kipu vaivaa varmasti joskus jokaista, mutta pahimillaan kipuongelmasta kärsivät kehitysmaiden ikääntyvät ihmiset. Kahdeksan kehittyvän maan vertailussa tilanne oli vakavin Intiassa. Kuva: Kai Aulio.

Kipu on monin tavoin määritelty ja usein vaikeasti diagnosoitava vaiva, joka vaivaa varmasti jokaista ihmistä jossain elämän vaiheessa. Nopealla ja yksinkertaisella, usein omatoimisella lääkityksellä voidaan valtaosa kiputapauksista hoitaa, mutta krooninen kipu on edelleen lääke- ja hoitotieteen suuria salaisuuksia. Keinoja kivun lievitykseen kehitetään jatkuvasti, ja varsinkin rikkaissa maissa niitä käytetään potilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Köyhissä kehittyvissä talouksissa keinot ovat vähissä, ja kipu onkin kolmannen maailman maissa todellinen koko kansan ongelma. Pahimmillaan kipu koettelee ikäihmisiä. Tuoreessa, eri puolilta maailmaa kerätyssä aineistossa noin joka kolmas yli 65-vuotias kärsi niin pahasta kivusta, että se alensi ihmisten työkykyä.

Brasilialaisen Universisade Federal do Rio Grand edo Sul -yliopiston tutkijan P. Manzollin johdolla Edinburghissa 7.–11.2011 järjestetyssä kansainvälisessä kongressissa esitellyssä kahdeksan maan tutkijoiden yhteenvedossa olivat mukana kaikki noiden maiden yli 65-vuotiaat kansalaiset. Kussakin maassa ikä-ihmisten kokemaa kipua selvitettiin kolmella kysymyssarjalla, joilla mitattiin kivun yleisyyttä, voimakkuutta sekä kivun aiheuttamaa työkyvyn menetystä kyselyä edeltäneiden neljän viikon aikana. Työkyvyn menetyksen olemassaoloa ja voimakkuutta mitattiin Maailman terveysjärjestön (WHO) vakioidulla 12-kohtaisella kyselyllä. Tutkimuksessa olivat mukana kohdemaista Brasilia, Dominikaaninen tasavalta, Intia, Kiina, Kuuba, Meksiko, Peru ja Venezuela. Lisäksi mukana oli tutkijoita Lontoon King’s College -yliopistosta Britanniasta.

Kivun yleisyys neljän kyselyä edeltäneen viikon aikana – kiputilan laatua tai voimakkuutta erittelemättä – vaihteli eri maissa, ja myös kaupungeissa ja maaseudulla asuvien ikä-ihmisten välillä oli merkittäviä eroja.

Kaupunkien asukkaiden keskuudessa kivun kokemukset ja haitat ovat yleisimpiä Perussa, jossa 46.0 prosenttia ikäihmisistä kärsi kipuoireista. Vähiten tapauksia ilmoitettiin Kiinan kaupungeissa, joissa kipu vaivasi 15.1 prosenttia yli 65-vuotiaista kansalaisista. Maaseudulla asuvilla kipua on yleisemmin kuin kaupunkilaisilla iältään ja muilta ominaisuuksiltaan vertailukelpoisilla kansalaisilla. Pahin tilanne on Intiassa, jossa 58.8 prosenttia maaseudun ikä-ihmisistä kärsii kivusta. Asteikon toisessa ääripäässä on Peru, jossa 33.3 prosenttia kaupunkien yli 65-vuotiaista todettiin kipupotilaiksi.

Koko laajassa aineistossa yli 65-vuotiaiden kehittyvissä maissa asuvien kansalaisten työkyvyn alentumine oli kivuta kärsivillä 1.49 kertaa yleisempää kuin niillä, joilla ei ole rekisteröityjä kipukokemuksia. Mittaustuloksessa ovat mukana jo laskelmat, jolla poistettiin muiden työkykyä alentavien tekijöiden kuten masennuksen, kroonisten sairauksien, fyysisten vammojen vaikutukset. Tutkimuksen kokonaislopputuloksena kansainvälinen asiantuntijaryhmä laskee, että 39.2 prosenttia vakavista työkyvyn menetyksistä johtuu kroonisesta kivusta. Kipu tulisikin huomioida nykyistä paremmin kansainvälisissä lääke- ja hoitotieteellisissä ohjelmissa, sillä kivun lievittämisen keinot tunnetaan ja niillä voidaan saada aikaan huomattava parannusta ikäihmisten hyvinvointiin ja työkykyyn helposti ja kohtuullisin kustannuksin.

Tiivistelmät kongressin esitelmistä on julkaistu Journal of Epidemiology & Community Health -tiedelehden erikoisnumerossa elokuussa 2011.

Päänsärkyä ei ainakaan lievemmissä tapauksissa luokitella kiputapauksiin, mutta rajanveto on mahdotonta. Päänsärky on todellinen maailmanlaajuinen ongelma. Kaikkiaan 101 valtion asukkaita tutkineessa selvityksessä todettiin, että 50–75 prosenttia ihmiskunnan jäsenistä kärsii päänsärystä ainakin kerran vuodessa (Ihmiskunnan enemmistö kärsii päänsärystä, tiedebasaari 30.6.2011).

Mainokset