Avainsanat

, , , , , , , ,

Mitä aikaisemmin aloitat ja mitä enemmän luet, sitä enemmän opit elämästä.

Mitä aikaisemmin aloitat ja mitä enemmän luet, sitä enemmän opit elämästä.

”Lukeminen kannattaa aina!” Moni muistaa usein esitetyt kirjakerhon mainokset, joissa Jörn Donner kannustaa tuon iskulauseen avulla suomalaisia tarttumaan kirjaan. Kampanja voisi kertoa myös hollantilaistieteellisestä tutkimuksesta, jonka tulokset osoittavat väitteen olevan mitä totisinta totta. Leidenin yliopiston tutkijat Suzanne E. Mol ja Adriana G. Bus esittävät Psychological Bulletin -tiedelehdessä tulokset seurannasta, joka selvitti painetun tekstin lukemisen sekä henkilön lukutaidon, oikeinkirjoituksen sekä  asiatiedon ja -yhteyksien ymmärtämistä eri-ikäisillä ihmisillä. Mukana oli itse lukemisen lisäksi se, että pikkulapselle luettiin ääneen. Testit tehtiin kolmessa vaiheessa aikavälillä, joka ulottui kouluikää nuoremmista pikkulapsista toisen asteen ylemmissä oppilaitoksissa opiskeleviin nuoriin aikuisiin.

Lukemisen ja tekstin käytön ja ymmärtämisen välillä todettiin positiivinen yhteys kaikissa seuratuissa ikäluokissa. Suhde vahvistui säännönmukaisesti ja loogisesti iän karttuessa. Mitä enemmän henkilö lukee, sitä paremmat ovat hänen mahdollisuutensa ymmärtää ja käyttää lukemaansa tietoa. Tämä puolestaan innostaa lukemaan taas lisää, mikä parantaa kykyjä edelleen. Näin itse itseään ruokkiva mekanismia kehittää lukijaa jatkuvasti.

Esikouluiässä kotona olleilla ja lastentarhoissa olleilla lukemisen määrä selitti luetun ymmärtämisestä 12 %. Ala-asteikäisillä peruskoululaisilla selitysaste oli 13 %, yläasteella 19 %, lukiossa 30 % sekä toisen asteen ylemmissä oppilaitoksissa opiskelevilla 34 %. Lukemisen määrän sekä koulu- että yliopistovaiheen koe- ja tenttitulosten ja lukemisen elinikäisen kokonaismäärän – mukana siis kaikki muukin lukeminen kuin vain koulu- ja oppilaitostenttiin valmistautumisessa pänttääminen – välillä oli tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys. Lukemisen ja luetun tekstin kuuntelemisen myönteinen vaikutus havaittiin myös niillä, joiden lukutaito oli vaatimaton. Hyvin tärkeää on lukuharrastuksen aloittaminen mahdollisimman varhain: Kehitystä tekstien käytössä ja ymmärtämisessä oli huomattava myös pikkulapsilla, joille joku muu luki kirjallisuutta.

Mainokset