Avainsanat

, , , ,

Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen tärkein aiheuttaja on tunnetusti hiilidioksidi (CO2), jonka pitoisuus ilmakehässä on jo pitkään kohonnut pääosin ihmisen toiminnan seurauksena. Hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan välillä on suora yhteys, mutta tarkoissa mittauksissa maapallo ei ole kuitenkaan lämmennyt niin paljon kuin massiivisten päästöjen perusteella olisi olettanut. Noita ”kadonneita asteita” on selitetty muun muassa kasvillisuuden tehostuneen kasvun ja merien sitoman hiilen aikaansaannoksiksi. Meret sitovatkin noin kolmasosan ihmistoiminnan – lähinnä fossiilisten polttoaineiden käytön – aiheuttamasta CO2-kuormituksesta. Mutta jatkossa emme voi enää luottaa valtamerien antamaan apuun.

Ilmakehän lämmetessä myös merivesien lämpötila nousee. Ja koska lämmin vesi sitoo vähemmän hiilidioksidia kuin viileä vesi, valtamerien ilmastonmuutosta hidastava vaikutus heikkenee jatkossa, toteavat yhdysvaltalaisen Wisconsinin yliopiston tutkijat Nature Geoscience -tiedelehdessä 10.7.2011 julkaisemassaan artikkelissa.

Meriveden ja ilman hiilidioksidin yhteyksiä on tutkittu aikaisemminkin runsaasti, mutta tulokset ovat olleet osin ristiriitaisia. Professori Galen McKinleyn johtama asiantuntijaryhmä perustaa tuloksensa suoriin sekä satelliiteista tehtyihin lämpötilamittauksiin jaksolla 1981–2009. Uudessa tutkimuksessa ovat edustettuina Atlantin kaikki osat, kun aikaisemmissa selvityksissä on yleensä mitattu vain vilkkaimpien laivareittien välisiä merialueita ja niiltäkin saadut mittaussarjat ovat varsin lyhyitä.

Luotettavan kuvan saaminen meriveden ja ilmakehän CO2-suhteista edellyttää kuitenkin vähintään 25 vuoden yhtäjaksoista havaintosarjaa. Nyt saadut tulokset meriveden heikkenevästä hiilensidontakyvystä on otettava nykyistä paremmin huomioon ilmastonmuutosta ennustavien mallien laadinnassa, McKinley ja kumppanit korostavat.

Mainokset