Avainsanat

, , , , , , ,

Chewing gum for healthPurkan jauhaminen ei ole pelkästään monen epäesteettisenä pitämä tapa ­– tai ksylitolipurkkaa käytettäessä – hampaiden reikiintymistä ehkäisevä toimenpide. Monet vakuuttavat purukumin jauhamisen auttavan keskittymään vaativissa tilanteissa. Purukumilla voi olla myös moninainen henkisiä suorituksia kohottava vaikutus, osoittaa kansainvälisessä Appetite -tiedelehdessä ilmestynyt tutkimus. Myönteisiä tuloksia saadaan kuitenkin vain käyttämällä purukumia oikeaan aikaan ja vain lyhyen hetken.

Yhdysvaltalaisen St. Lawrence-yliopiston tutkijan Serge V. Onyperin johdolla julkaistussa tutkimuksessa koehenkilöt jauhoivat purukumia viiden minuutin ajan ennen erilaisia henkisiä taipumuksia mittavia testejä. Verrokkiryhmässä olleet, muuten vertailukelpoiset osallistujat eivät käyttäneet purukumia. Mittauksen kohteena olivat muun maussa lyhytaikaista muistamista vaativat tehtävät, eläinten nimien mieleen palauttaminen sekä symboleista rakennettujen kuvioiden loogisuuden ja yhteensopivuuden arvioiminen. Kaikkiin testattuihin ominaisuuksiin purukumilla ei ollut vaikutusta, mutta kokonaisuutena purkkaryhmän jäsenet olivat verrokkiryhmää pätevämpiä.

Positiivisia tuloksia saatiin, kun osallistujat jauhoivat purukumia viisi minuuttia ennen testin alkua. Vaikutus on kuitenkin lyhytaikainen. ”Purkkadopingin” vaikutus kestää vain 15–20 minuuttia. Syytä pukukumin käytön myönteisiin vaikutuksiin ei täysin tunneta. Aikaisemmin on oletettu, että useissa valmisteissa oleva sokeri antaa myönteistä lisäenergiaa.

Onyper ja kumppanit nostavat tärkeimmäksi tekijäksi fyysisen, pureskelun herättämän aktiivisuuden. Samalta suunnalta löytyy selitys myös sille, että purkkavaikutus on lyhytaikainen. Kokeen aikana jatkuvasti purukumia jauhettaessa tämän mekaanisen toiminnan vaatima energia vähentää henkisen työn vaatiman energian määrää. Kytkös leukojen liikuttelun fyysiseen rasittavuuteen on paitsi looginen, myös aikaisemmissa tutkimuskissa havaittu ilmiö. Tunnista tuntiin jatkuva purukumin jauhaminen on mainittu jopa käyttökelpoisena painonhallinnan ja laihduttamisen keinona.

Mainokset