Avainsanat

, , , , ,

Suomalaiset merikotkat ovat toipuneet erinomaisesti menneiden vuosikymmenien ahdingostaan. Kuluneen kesänä WWF:n merikotkatyöryhmä on varmistanut maastamme 329 merikotkan poikasta.  Asuttuja reviirejä löydettiin 350, mutta vain 208 paria onnistui pesinnässään (www.wwf.fi). Tulos on tilastoiduista vuosista toiseksi paras. Vuonna 2009 suomalaiset merikotkat saivat 349 poikasta.

Kuluvan kesän parhaat pesintätulokset saatiin Varsinais-Suomesta (98 poikasta),  Ahvenanmaalta (80 poikasta) ja Merenkurkun alueelta (78 poikasta).

Suurimman petolintumme kanta on vahvistunut tasaisesti viime vuosikymmeninä. Vuonna 2000 suomalaiset merikotkat saivat 172 poikasta. Todellinen aallonpohja koettiin 1970-luvun alussa, jolloin merikotkamme saivat lentokykyisiksi vain kolme poikasta.

Pelko paikalliseen sukupuuttoon kuolemisesta saatiin poistetuksi, kun linnuilla alettiin tarjota puhdasta ruokaa. Kotkakannan romahduksen pääasiallisena syynä olivat olleet lintuihin ja muniin kertyneet pitkäikäiset ympäristömyrkyt kuten DDT. Suuri merkitys on myös lajin ja pesimäpiirien rauhoituksilla sekä valistuksella. Positiivisesta asennekehityksestä huolimatta petovihaa esiintyy silti edelleen. Kuluvana kesänä ainakin kaksi merikotkan poikasta on tapettu.

Mainokset