Tiedebasaari-palsta esittelee tieteen uusimpia saavutuksia lyhyesti ja ”kansan kielelle suomennettuna”. Kirjoitukset perustuvat  tiedemailmassa arvostetuilla foorumeilla julkaistuihin tutkimuksiin.  Tietojen alkuperäiset lähteet kerrotaan kaikissa jutuissa, jotta kiinnostunut lukija voi helposti hankkia aiheesta lisätietoja. Kirjoitukset esittelevät tutkimuksen päätulokset ja niiden merkitystä sekä ihmiselle että muulle luonnolle. Tiedeuutiset eivät ota kantaa siihen, ovatko tulokset ehkä positiivisia tai kielteisiä ihmisen kannalta.

Kirjoituksista voi antaa palautetta tekijälle osoitteella:

kai.aulio@gmail.com

Kai Aulio, tiede- ja ympäristötoimittaja

Mainokset